Werkwijze

Mindsuppliers analyseert uw vraag altijd vanuit uw perspectief en ambities binnen uw organisatie. Door intervisie bepalen we samen met u wat het huidige en gewenste niveau is van de commerciële vaardigheden van uw mensen. Hoe ziet uw dagelijkse praktijk er uit? Wie zijn uw klanten? Welke concurrenten treft u op de markt? Wie zijn de gesprekspartners die uw mensen ontmoeten?

Alle relevante zaken betrekken we in de beoordeling. Onze werkwijze biedt de mogelijkheid om de individuele competenties van uw mensen in kaart te brengen met onze Sales Talent Scan.

Learning path

Vervolgens formuleren we een learning path. Een stapsgewijze aanpak gericht op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers. U treft een gestructureerd overzicht aan van de interventies die wij aanbevelen om uw mensen slagvaardiger te maken en hun rendement te verhogen.
Daarnaast krijgt u een goed beeld van de tijdsduur en niet in de laatste plaats wat van uw mensen wordt verwacht om daadwerkelijk stappen te maken.

Coaching on the job

Door het waarnemen van de individuele aandachtspunten tijdens het proces zijn we in staat uw mensen zodanig te coachen dat de in gang gezette gedragsveranderingen ook daadwerkelijk beklijven in de praktijk. Uw sales manager wordt vaak als coach gezien. De trainer helpt hem en uw team om gezamenlijk de getrainde vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk toe te passen tot verandering blijvend is en u meetbaar meer rendement behaalt.

Evaluatie

Gedurende het hele proces blijven we monitoren en zorgen we voortdurend voor terugkoppeling. Met tussentijdse evaluatie bewaken we samen met u de voortgang en zullen daar waar nodig bijsturen. Aan het eind kijken we terug naar de eerder samen met u gestelde doelen en concluderen we welk resultaat we samen hebben bereikt.

In het merendeel van de gevallen leidt de aanpak van Mindsuppliers tot een prachtig resultaat. Door onze samenwerking worden uw mensen zelfverzekerder, sterker, succesvoller en beleven meer werkplezier. Ze ontwikkelen duurzame relaties op basis van win – win.